Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Ширяївськии районний суд Одеської області інформує громадськість

12 серпня 2017, 09:32

21 та 26 липня 2017 року відбулося фактичне захоплення адміністративної будівлі Шнряївського районного суду Одеської області громадською організацією "УКРАЇНА - ЦЕ МИ" під керівництвом Голодка Віталія Валерійовича, під час якого на адресу суду висувалися звинувачення, а саме: виділення судом земельних ділянок за 5000 гривень, вчинення суддею корупційних діянь. Також головними звинуваченнями були винесен­ня суддею Палієм С. А., на їх погляд, незаконних рішень щодо Герасименка С. II. про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУнАП та виправ­дувального вироку стосовно Порошенко О. П., дружини прокурора, яка збила людину.

 

У зв'язку з цим, Ширяївський районний суд Одеської об­ласті повідомляє, що, згідно про­токолу автоматизованого розпо­ділу судової справи між суддя­ми, 19.04.2017 року судді Палію С. А. надійшла адміністративна справа № 518/389/17-п стосовно Герасименка С. П. про притяг­нення його до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП, яка містила: супровід­ний лист Ширяївського ВП, про­токол про адміністративне пра­вопорушення серії АП2 № 429366, в якому був відсутній підпис правопорушника і свідка­ми зазначено Томака Миколу Олексійовича та Горбунова Ан­дрія Івановича. Будь-які інші докази, які б підтверджували факт вчинення правопорушення Герасименком С. П., в матеріа­лах справи відсутні.

Слухання справи було при­значено на 25.05.2017 року. 24.05.2017 року та 25.05.2017 року через канцеля­рію Ширяївського районного суду Одеської області надійшли пояснення Герасименка С. П. про закриття провадження в справі про адміністративне правопорушення у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопору­шення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП та пояснення свідка Томака Миколи Олексійовича, що є дідом іншого свідка Горбунова Андрія Іва­новича (відповідно до його по­яснень), якими він не підтвер­див, а спростував факт знаход­ження Герасименка С. П. в стані алкогольного сп'яніння та вони з онуком Горбуновим А. І. підписати даний протокол під тиском співробітників поліції, не знаючи про те, що в ньому на­писано.

25.05.2017 року по справі, на підставі наявних в ній до­казів, було винесено постанову про закриття провадження у зв'язку з відсутністю в діях Герасименка С. П. складу адміні­стративного правопорушення.

09.06.2017 року та 13.06.2017 року через канцелярію суду надійшла апеляційна скарга Го­ловного управління поліції в Одеській області на вищевказа­ну постанову суду, по якій апе­ляційним судом Одеської об­ласті 03.07.2017 року було ви­несено відповідну постанову.

20.07.2017 року дана спра­ва надійшла до Ширяївського районного суду Одеської об­ласті після апеляційного розг­ляду.

Що стосується винесення судом виправдувального виро­ку стосовно Порошенко О. П., то така кримінальна справа вза­галі до суду не надходила та відповідно не розглядалася.

В провадженні судді Палія С. А. перебувала адміністра­тивна справа №518/1525/15-п стосовно Порошенко О. П. про притягнення її до адміністратив­ної відповідальності заст. 124 КУпАП.

19.01.2016 року, на підставі ст. 61 Конституції України, ст. ст. 9, 247, 258 КУпАП, судом було винесено постанову про передачу даної справи про вчи­нення адміністративного право­порушення стосовно Поро­шенко О. П. до органу досудового розслідування - Ширяї­вського ВП Любашівського ВП ГУНП в Одеській області.

Щодо інших висловлених звинувачень - їх вирішення не входить до компетенції Ширяївського районного суду Одеської області.

 

Прес-служба суду.